close


Spletni piškotki
- Spletna trgovina etnikaslog.com uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo varnejše in bolj kakovostno spletno nakupovanje. Pritisni "OK" in nam pomagaj izboljšati našo spletno stran.
 

1

Iskanje

Oddelki

Pogoji poslovanja – MALOPRODAJA

Pred uporabo spletne strani, prosimo, da preberete naše splošne pogoje poslovanja. Z uporabo in registracijo na naši spletni strani potrjujete, da se z našimi pogoji strinjate.

Naročilo
Vsi kupci, ki so zainteresirani za nakup v naši spletni trgovini, se morajo za ogled cen in nakup, najprej registrirati. Po uspešni registraciji, bo naše osebje v našem delavnem času (od ponedeljka do petka) poskrbelo, za aktivacijo uporabnikovega računa. Po aktivaciji uporabnik prejme potrditveno e-pošto.
Registracija v našo spletno trgovino je prostovoljna, vsak registriran uporabnik lahko v vsakem trenutku zahteva, da ponudnik izbriše podatke, ki jih je uporabnik posredoval ob registraciji. Z izbrisom uporabniku preneha status registriranega uporabnika in izgubi vse, ki jih je imel kot registrirani uporabnik. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

Cene
Vse cene v spletni trgovini so v evrih z DDV. Pridržujemo si pravico do dnevnih sprememb cen.

Postopek nakupa
Nakup je možen samo registriranim uporabnikom.
Nakup v naši spletni trgovini lahko uporabnik opravi tako, da se po registraciji na spletno stran prijavi. Ko je uporabnik prijavljen in ima dostop do vseh cen, si izbere želeni artikel. Artikli so razdeljeni v posameznih kategorijah. Za naročilo želenega artikla, mora uporabnik (kjer je to razvidno in mogoče) izbrati tudi želeno barvo in velikost. Uporabnik izbere tudi količino. Za potrditev naročila želenega artikla, mora uporabnik klikniti polje “dodaj v košarico”. Uporabnik lahko nadaljuje z nakupom oz. Lahko nakup zaključi.  Za zaključek nakupa, uporabnik klikne polje “zaključi naročilo”. Nato uporabnika spletna trgovina preusmeri na stran, kjer se izpišejo naročeni izdelki, vse količine in želene lastnosti. Na tem koraku, lahko uporabnik spreminja količino artikla ali izbriše posamezen artikel v košarici.
Uporabnik se mora strinjati s pogoji poslovanja za nadaljevanje nakupa.
Nato uporabnik izbere način dostave ter način plačila. Za potrditev naročila in pošiljanje le-tega v obdelavo, mora uporabnik klikniti na polje “potrjujem naročilo”.Če je uporabnik izbral način plačila “bančno nakazilo”, mora pred plačilom počakati potrdilo,
da je naročeni artikel v želeni barvi in velikosti še vedno na voljo, saj ne zamenjujemo artiklov, ki niso na voljo z drugimi artikli.

Plačila
Načini plačila so: bančno nakazilo, PayPal ali po povzetju. Če izberete opcijo bančnega nakazila Vam predračun pošljemo po spletni pošti ali preko faksa. Ko prejmemo plačilo odpošljemo naročilo.

Dostava
Veleprodajna naročila so običajno odposlana v 3-4 delovnih dneh od datuma naročila in so odposlana z GLS kurirji. Za naročila večja od € 50,00 so stroški pošiljanja brezplačni. Za izračun potnih stroškov glejte spodnjo tabelo.

Približni stroški pošiljanja: 

DRŽAVA

DOSTAVA
(delovni dnevi)

Cena

SLOVENIJA

1 - 2 dni

4,00 €

HRVAŠKA

1-3 dni

6,00 €

Nihanja
Večina produktov je ročno narejenih in ročno natisnjenih zato lahko pride do določenih neskladnosti. Kupec to z nakupom sprejme in potemtakem ni upravičen do denarnega nadomestila. 

Odstop od pogodbe
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.
Podjetje lahko na svoji spletni strani ponudi potrošniku tudi možnost, da elektronsko izpolni in predloži obrazec iz petega odstavka tega člena ali poda nedvoumno izjavo, iz katere izhaja potrošnikova volja za odstop od pogodbe. V takem primeru mu podjetje nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.
Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.
Obliko in vsebino obrazca z odstopno izjavo s pravilnikom predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.
Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.
Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.
Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona.(ZVPot)

Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11915

Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

(1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.
(2) Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
(3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
(4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

4288. Zakon o varstvu potrošnikov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPot-UPB2) , stran 11845.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/51154

Reševanje sporov

Trgovec bo vedno upošteval veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Trgovec in kupec bosta spor reševala sporazumno, kjer se bo poskušala najti ustrezna rešitev za obe strani. V primeru, da spor ni možno rešiti sporazumno, je za reševanje spora pristojno Okrajno sodišče v Ajdovščini (urad.ojajd@sodisce.si, tel.:05 364 33 20). Elektronska povezava na platformo za SRPS:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL

Piškotki
Ponudnik Etnika Slog trgovina d.o.o., Gojače 6 F, 5262 Črniče, na svoji spletni strani www.etnikaslog.com uporablja spletne piškotke. S 15.6.2013 se je začela izvajati nova zakonodaja, ki regulira uporabo piškotkov na spletnih straneh

Kaj so piškotki?
Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, za seje (npr. prijavljanje na forume), za košarice v spletnih trgovinah, za prikaz različnih naprednih vsebin na spletni strani(npr. zemljevidi, video), za vodenje statistike obiska strani, za podporo vtičnikom družabnih omrežij, ter tudi za prikazovanje oglasov po meri uporabnika spleta. Zakonsko omejevanje piškotkov je predvsem posledica zlorabe tehnologije piškotkov za sledenje uporabnikom in s tem poseganja v zasebnost na spletu. Zakonodaja, ki ureja uporabo piškotkov (cookies) v Evropski Uniji (EU), ima temelje v direktivi o zasebnosti v elektronskih komunikacijah 2002/58/ES. V tej direktivi je bil spremenjen člen, ki se nanaša na “piškotke in podobne tehnologije”. Spremembo direktive je prinesla dopolnjena Direktiva 136/2009. V Sloveniji ureja uporabo piškotkov 157. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)Celotna vsebina te spletne strani je v lasti podjetja Etnika Slog d.o.o.. Ni dovoljena vsakršna uporaba slikovnega in pisnega gradiva v lastne namene, v nasportnem primeru bo podjetje Etnika Slog d.o.o. proti kršiteljem ukrepalo po pravni potni.

Varnost in pravica do zasebnosti 
Podatki, ki nam jih boste posredovali, bodo uporabljeni za: izpolnitev naročila in dobavo naročenega blaga ter obveščanje o novostih, akcijah in ostalih aktivnostih. Z vpisom podatkov se s tem strinjate. Vaše podatke skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, zaščitenih s geslom in z omejenim dostopom. Spletna trgovina Etnika Slog dobro skrbi za varnost vaših osebnih podatkov in spoštuje vaše izbire za njihovo nameravano rabo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne trgovine Etnika Slog, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Besedilo pogodbe bo shranjeno v arhivu ponudnika in je preko spletne trgovine prejemniku vedno dostopno z vpisom preko uporabniškega imena in gesla.

Trgovina Etnika Slog d.o.o.
Gojače 6 F, 5262 Črniče, Slovenija

Matična št: 6185843000
Davčna št.: SI80394507
SKD: G46.490
Datum vpisa v sodni register/ ePRS: 4.7.2012

Bančni račun
Banka Intesa Sanpaolo d.d., PE Nova Gorica
IBAN: SI56 1010 0005 4660 077
BIC/SWIFT: BAKOSI2X

Telefon: + 386 8 20 58 782
E-mail: info@etnikaslog.com

Zavezanec za DDV: DA.